Inhouding stakingsdag 28 mei 2019

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Inhouding stakingsdag 28 mei 2019

Beste leden van de VOR.

U heeft, of krijgt binnenkort een brief van de directie van de RET dat zij voornemens zijn de uren die u (als u als staker wordt aangemerkt) verlet heeft, in te gaan houden op uw salaris van september 2019.

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor de stakingsuitkering:

U maakt een kopie van de salarisstrook met daarop zichtbaar de inhouding, u mag alle niet relevante bedragen zwart maken. Wel uw naam en personeelsnummer duidelijk laten staan. Deze kopie stuurt u via de mail naar; atlantaad@gmail.com of afcmverschuren@ret.nl de penningmeester van de VOR Ad Verschuren. Ook kunt u de kopie sturen naar Henk Lansink h.lansink86@upcmail.nl. Hierna zal zo spoedig mogelijk de stakingsuitkering worden overgemaakt naar het bij ons bekende rekeningnummer.

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR