Corona crisis!!

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Corona crisis!!

Beste leden van de VOR,
 
Het bestuur, aangevuld met fractieleden OR en werkgroepen, willen u, in deze onzekere tijden waar wij allemaal mee te maken hebben het volgende mededelen.
 
Wij zijn trots op al onze leden die zoveel als mogelijk door de gehele RET heen zich voor meer dan de volle 100% inzetten.
 
Wij beseffen maar al te goed wat dit betekent in deze crisistijd, er wordt vaak veel van u verwacht immers ook wij, zetten ons op de werkvloer in als buschauffeur tram-en metrobestuurders en mensen van Veilig (COV).
 
Vanuit de RET wordt er ook veel gedaan om het werken zoveel mogelijk in goede en gezonde technisch banen te leiden.
Er is een crisisteam opgezet wat via de veilige kanalen bijna dagelijks overleg heeft, ook zijn wij er als vakorganisatie in betrokken en proberen daar voor u, het werken buiten, zo veilig mogelijk te maken.  
 
De VOR als zodanig blijft zoveel als mogelijk ook uw belangen behartigen. Mocht het nodig zijn op persoonlijke vlak, kunt u altijd contact opnemen met onze belangenbehartiging coördinator Willem Proper welke u, indien noodzakelijk, een van onze belangenbehartigers aan u koppelt. (Tel 06-51262015).
 
Verder zijn er nog wat andere zaken die wij u hier willen melden, de cao-onderhandelingen zijn op dit moment even nog niet van start gegaan maar zullen uiteraard zodra dit kan worden opgepakt.
De voor onze VOR geplande algemene ledenvergadering in mei moeten wij ook helaas afblazen doordat vergaderingen met meerdere personen verboden zijn tot tenminste 1 juni 2020.
 
Rest ons u allen het allerbeste te wensen, samen komen wij deze moeilijke tijd door!!
   
                                                           
 
LET OP UZELF EN OP UW NAASTE.
 
 

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR