Corona crisis!! 2

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Corona crisis!! 2

Rotterdam 30 maart 2020

Beste leden van de VOR

De afgelopen weken waren zeer intens voor een ieder werkzaam binnen de RET, ook zal er de komende tijd nog veel van de collega’s gevraagd worden. Jammer genoeg is het einde van deze zeer vervelende periode nog niet in zicht.

Het bestuur van de VOR probeert samen met de OR er alles aan te doen om het voor de collega’s zo goed mogelijk te regelen

Het bestuur van de VOR communiceert daar waar nodig, en voor de zorgvuldigheid hebben wij gekozen om dit eenduidig te laten doen vanuit de organisatie. De werkvloer heeft belang bij duidelijkheid en is niet geholpen bij verschillende verhalen. Verder hebben wij ook een vertegenwoordiger in het crisisoverleg zitten, die ons terugkoppelt en prangende vragen vanuit de organisatie (werkvloer) hier voorlegt.

De ondernemingsraad heeft een delegatie die elke dag aanwezig is op het hoofdkantoor. Hieronder zit ook een aantal VOR-leden.

Met andere woorden, we doen er achter de schermen alles aan om datgene te bereiken wat voor de collega’s belangrijk is. Dat dit niet altijd lukt naar ieders tevredenheid is een gegeven.

Eenafvaardiging van VOR en FNV hebben ook overleg gehad met Maurice Unck en onze zorgen uitgesproken over een aantal zaken. Hierop gelijk afspreken gemaakt om de lijn met de Alg. directeur kort te houden mochten er zaken spelen.

Ook komen er veel vragen binnen via Facebook Vor Rotterdam, blijf dit doen en wij proberen deze binnen 24 uur te beantwoorden. Vragen kan ook nog steeds via www.vor-rotterdam.nl en u krijgt altijd antwoord.

Sterkte de komende tijd en gezamenlijk gaan we deze vervelende periode doorkomen.

Het bestuur VOR

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.