Voorgang rechtszaak Tatoeage beleid RET

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Voorgang rechtszaak Tatoeage beleid RET

Onderwerp: Stand van zaken Tattoo beleid

Beste Collega,

Door het welbekende Coronavirus heeft de zaak Tattoobeleid een ander loop gekregen dan gebruikelijk:

Voor wat betreft het traject geldt het volgende: Vanwege de corona-problematiek gaat de geplande mondelinge behandeling van maandag 20 april 2020 niet door. Omdat het op korte termijn niet mogelijk is wel een mondelinge behandeling plaats te laten vinden, is door de rechtbank besloten om een nadere schriftelijke ronde toe te staan. Dit betekent dat de VOR uiterlijk maandag 27 april 2020 een schriftelijke conclusie van repliek kan indienen. Dit zal de VOR ook gaan doen. Hierna zal de RET in de gelegenheid worden gesteld hierop schriftelijk te reageren. De termijn daarvoor zal de kantonrechter nog bepalen. Na deze tweede schriftelijke ronde zal de kantonrechter in principe uitspraak doen, tenzij blijkt dat een mondelinge behandeling van de zaak toch noodzakelijk is.

We houden jullie op de hoogte

Met vriendelijke groeten

Henk Lansink

Secretaris Ondernemingsraad

Telefoon: 0627319104

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.