Laatste stand van zaken 26 juni 2020 VOR /OR zaken

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Laatste stand van zaken 26 juni 2020 VOR /OR zaken

Rotterdam, 26 juni 2020

Beste kader/fractieleden en leden van de VOR,

Het Corona-virus heeft de RET al een tijdje in de greep, met alle gevolgen van dien. De afgelopen weken is er veel gevraagd van de werknemers. Inzet, flexibiliteit, frustraties enz. alles kwam voorbij. Uiteindelijk heeft dit alles ertoe geleidt dat wij trots kunnen zijn op onze collega’s die door hun inzet er mede voor gezorgd hebben dat Exploitatie is blijven rijden. We hebben nog een lange weg te gaan, maar gezamenlijk gaan we ook deze slag winnen. 

De zwartrijders zullen weer aangepakt moeten worden, en daarmee het veiligheidsgevoel voor de collega’s en reizigers weer terug halen.  Het bestuur gaat ervan uit dat dit zeker gaat lukken, maar niet zonder slag of stoot. De vele discussies m.b.t. diensten worden dagelijks gevoerd met de directie en afdeling D+R, we blijven hier bovenop zitten. Al zou dit veel sneller moeten kunnen resulteren in Corona-Proof diensten. Maar ook hier hebben we 2 partijen nodig om tot een akkoord te komen. Afgesloten “cabine” bus is ook onderwerp van gesprek en hier wordt zorgvuldig naar gekeken.

Er is de afgelopen weken vanuit de VOR gekozen om niet met nieuwsbrieven te komen. Aangezien elk bericht welke vermeld zou worden door de hectiek weer snel achterhaald zou kunnen zijn. 

De VOR wil jullie toch graag op de hoogte houden van een aantal zaken die op dit moment spelen binnen OR en VOR:

  • De RET heeft het voornemens om de nul verzuimbonusregeling na ruim 12 jaar niet te verlengen. Dit zou met ingang van 1 augustus 2020 ingaan.

De OR wacht op notitie van de organisatie, wordt vervolgd.

  • De RET heeft eenzijdig de Cao-onderhandelingen verplaatst naar 2021.

De VOR (andere bonden) hebben hier fel op geageerd. Er komt nu alsnog een 1e overleg.

  • De RET heeft het voornemen om op korte termijn de weekendmetro weer te laten rijden. Let wel m.i.v. 18 juli, ondanks we nog midden in Corona maatregelen zitten, er een groot personeel tekort is en het belangrijkste zwartrijders (overlastgevers) nog enorm is en met name in de late uren. Waardoor de collega’s zich niet veilig voelen. 

De OR heeft zich hierover uitgesproken bij directie, wordt vervolgd. 

  • Constant onder de aandacht brengen bij de directie van de “kortzichtigheid” van afdeling DRP. Dit zien we met name terug in de diensten (slip- gebroken diensten) ondanks Corona perikelen.

Blijft aandachtspunt OR in overleg met directie.

  • De RET nog steeds geen enkele toezegging gedaan heeft aan de OR n.a.v. laatste enquête gehouden onder het personeel inzake knelpunten diensten en roosters Exploitatie.

De OR verwacht hier actie in en heeft dit ook aangegeven bij directie.

  • De directie ondanks dat de VOR in het gelijk is gesteld door de “ínterne” bezwarencommissie steeds vaker de laatste maanden nul op rekest krijgt van directie. En daarmee de geloofwaardigheid van de bezwarencommissie onder druk zet.

De VOR bekijkt voor vervolgactie per dossier wel/niet rechtsgang.

  • De VOR heeft op dit moment 3 rechtszaken lopen tegen de RET.
  • Tatoeagebeleid.
  • Feestdagcompensatie.
  • Roostervrije dagen Exploitatie personeel.

Mede door Corona zijn deze zaken enorm uitgelopen bij de rechtbank. Maar wij gaan er van uit dat deze snel ter zitting komen. Van een aantal zijn de definitieve datums al bekend.

Dit zijn een klein aantal zaken die op dit moment lopen binnen OR en VOR

De VOR en OR zal zich altijd blijven inzetten voor de collega’s al is dit niet altijd inzichtelijk, maar daar kunt u vanuit gaan. 

Zijn er vragen voor de VOR en/of OR dan kunt u die altijd stellen via www.vor-rotterdam.nl en/of facebook VOR Rotterdam. 

Ook kunt u in deze tijden als VOR-lid indien nodig nog steeds op ondersteuning vanuit de Individuele Belangenbehartiging rekenen.  Aanmelden via( Tel 06-51262015  Willem Proper).

Het bestuur VOR

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.