Laatste stand van zaken 4 augustus 2020 VOR /OR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Laatste stand van zaken 4 augustus 2020 VOR /OR

Rotterdam, 4 augustus 2020

Beste kader/fractieleden en leden van de VOR,

Er is de afgelopen weken vanuit de VOR gekozen om niet met nieuwsbrieven te komen. Aangezien elk bericht welke vermeld zou worden door de hectiek weer snel achterhaald zou kunnen zijn. 

De VOR wil jullie toch graag op de hoogte houden van een aantal zaken die op dit moment spelen binnen OR en VOR:

 • De RET heeft de bonus nul verzuim regeling met ingang van 1 augustus 2020 afgeschaft. Uiteraard is er door de OR tegen geprotesteerd en heeft zelf haar advocaat er naar laten kijken maar het was ook juridisch gezien niet tegen te houden helaas.
 • De RET had eenzijdig de Cao-onderhandelingen verplaatst naar 2021.

De VOR (andere bonden) hebben hier fel op geageerd. Er komt nu alsnog een 1e overleg. Op 5 augustus 2020.

 • De RET had het voornemen om op korte termijn de weekendmetro weer te laten rijden.

De OR heeft zich hierover negatief uitgesproken bij directie. 

 • Het is voorlopig uitgesteld tot september 2020
 • De OR brengt constant onder de aandacht bij de directie betreffende de “kortzichtigheid” van afdeling DRP wat wij met name terugzien in de diensten (slip- gebroken diensten) ondanks Corona perikelen.

Blijft aandachtspunt OR in overleg met directie dat;

 • De RET nog steeds geen enkele toezegging gedaan heeft aan de OR n.a.v. laatste enquête gehouden onder het personeel inzake knelpunten diensten en roosters Exploitatie.
 • De directie ondanks dat de VOR in het gelijk is gesteld door de “ínterne” bezwarencommissie steeds vaker de laatste maanden nul op rekest krijgt van directie. En daarmee de geloofwaardigheid van de bezwarencommissie onder druk zet.

De OR verwacht hier actie in en heeft dit ook aangegeven bij directie

De VOR bekijkt voor vervolgactie per dossier wel/niet rechtsgang.

 • De VOR heeft op dit moment nog 2 rechtszaken lopen tegen de RET.
 • Tatoeagebeleid. (21 augustus 2020)
 • Feestdagcompensatie.
 • Roostervrije dagen Exploitatie veteranen. Inmiddels uitspraak over geweest en gewonnen door de VOR zie berichtgeving elders en in uw mailbox.

Dit is een klein aantal zaken die op dit moment lopen binnen OR en VOR.

De VOR en OR zal zich altijd blijven inzetten voor de collega’s al is dit niet altijd inzichtelijk, maar daar kunt u vanuit gaan. 

Zijn er vragen voor de VOR en/of OR dan kunt u die altijd stellen via www.vor-rotterdam.nl en/of facebook VOR Rotterdam. 

Of bij de werkgroepleden Rene Lucas (Rail Metro Tram) Martin Boersma (Bus) Willen Proper (Veiligheid)

Ook kunt u in deze tijden als VOR-lid indien nodig nog steeds op ondersteuning vanuit de Individuele Belangenbehartiging rekenen.  Aanmelden via( Tel 06-51262015  Willem Proper (Met vakantie van 5 augustus t/m 31 augustus). Waarnemer Henk Lansink 06-27319104

Het bestuur VOR

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.