Onderhandelaars akkoord nieuwe CAO RET NV

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Onderhandelaars akkoord nieuwe CAO RET NV

Onderhandelaarsakkoord nieuwe CAO RET N.V. bereikt!

Na een aantal maanden van moeilijke gesprekken, hebben de RET en de gezamenlijke bonden op dinsdagavond 30 maart een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao bereikt. De nieuwe CAO RET N.V. heeft een looptijd tot  01-01-2022.

Sinds juni in gesprek
De huidige CAO RET N.V. liep in augustus 2020 af. De RET en vakbonden zijn in deze onzekere tijden met elkaar in gesprek gebleven. De CAO-onderhandelingen startten door de coronacrisis later dan gepland; sinds november werd formeel CAO-overleg gevoerd waarbij de standpunten aanvankelijk ver uiteen lagen.

Reactie op ultimatum
De onderhandelingen verliepen, zoals wij jullie al eerder lieten weten, erg stroef en deze eindigden vorige week met het ultimatum van de gezamenlijke bonden. Vlak voor het verstrijken van het ultimatum heeft de directie van de RET de bonden benaderd in een ultieme poging om tot overeenstemming te komen. Na intensief overleg op maandag en dinsdag is dit gelukt! Hierbij is afgesproken dat er in 2021 geen versoberingen van de arbeidsvoorwaarden aan de orde zijn.

Hoofdlijnenakkoord
Op dinsdagavond 30 maart 2021 zijn de volgende hoofdlijnen overeengekomen:

  • De looptijd van deze CAO is 17 maanden, nl. van 1 augustus 2020 tot 1 januari 2022.
  • Eenmalige uitkering van 400 euro waarvan 200 euro netto en 200 euro bruto (uitgaande van een fulltime dienstverband). Betaling zal plaatsvinden bij de salarisronde van juni 2021.
  • In april 2021 wordt gestart met een taskforce productiviteitsverbeteringen/ transitie arbeidsmarkt, bestaande uit een kleine afvaardiging van vakbonden, OR en werkgever, met als doel om op korte termijn voorstellen te formuleren over productiviteitsverbeteringen en over aanpassingen in het kader van de transitie arbeidsmarkt. Uiterlijk 1 oktober 2021 moet deze taskforce tot afspraken leiden waarmee in ieder geval per januari 2022 zichtbare resultaten behaald worden.
  • De RET heeft de intentie om het Sociaal Statuut te verlengen met een periode van een jaar tot en met 31 december 2022. Deze intentie zal omgezet worden in daden wanneer de taskforce productiviteitsverbetering tot voortvarende afspraken leidt.
  • RET en gezamenlijke vakbonden zullen samen voortvarend werken aan het voltooien van de regeling vervroegd uittreden (zware beroepen regeling). De intentie is om deze regeling voor de zomer af te ronden.

Binnenkort krijgen de leden van de vakbonden de gelegenheid om zich uit te spreken over dit akkoord, ook u als VOR lid krijgt uiteraard deze mogelijkheid. Deze ledenraapleging zal i.v.m. de Coronamaatregelen digitaal worden georganiseerd. Hou dan ook uw mailbox in de gaten zodat u kunt meebeslissen.

Jullie onderhandelaars willen hierbij ook hun grote dank uitspreken voor de wijze waarop jullie hebben gereageerd op de voorstellen in de afgelopen tijd. Dit heeft hen erg gesteund tijdens deze taaie onderhandelingen en heeft ook zeker bijgedragen aan het nu bereikte resultaat.

René Sandifort en Henk Lansink, CAO onderhandelaars VOR.

Tekst naar voorbeeld FNV

Over de auteur

Adverschuren23

Adverschuren23 administrator

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.