Belastingvoordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

Beste Leden van de VOR

Belasting voordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

Beste leden, naar aanleiding van de salarisstrook van december zijn ons weer vragen gesteld over de verschijning van € 100, of € 120 (afhankelijk of u per maand betaald of per jaar)
onder vermelding van ” 08 FAP VAKBOND CONTRIBUTIE
De medewerker kan ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie.

Het fiscale voordeel dat via deze regeling kan worden gehaald hangt af van de hoogte van de contributie en het inkomen van de medewerker.

Hoe werkt dit;
Uw jaarlijkse contributie aan de vakbond bijvoorbeeld € 120,00 wordt in de maand december als Fiscale Aftrekpost (FAP) in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen, wat betekent dat u minder loonheffing verschuldigd bent.
Omdat het gaat om een fiscale aftrekpost moet dit opgevoerd worden. Wat er gebeurd is dat uw bruto salaris met b.v. € 120,00 is verlaagd om minder premies te betalen, hetgeen voor u voordeel oplevert.

Het kan zijn dat de bedragen afwijken van boven gesteld voorbeeld dit heeft te maken met hoeveel contributie dit afgelopen jaar betaald heeft inclusief december.

Hopelijk geeft deze uitleg u wat meer duidelijkheid.

Met vriendelijke groet,
Henk Lansink, penningmeester VOR

Schuiven naar boven