Uitspraak Hoger beroep Tatoeagebeleid RET.

Hof Den Haag veegt tatoeagebeleid RET van tafel!

Op 28 december jl. heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de door de Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel (VOR) ingestelde procedure tegen de RET.

De zaak draaide om het tatoeagebeleid van de RET op grond waarvan de controleurs openbaar vervoer (COV-ers) geen zichtbare tatoeages mogen dragen als zij hun werk in uniform verrichten. De VOR wilde dat dit beleid van tafel ging. Dit vanwege de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer dat met dit beleid wordt gemaakt. Nu de RET hierover niet het gesprek wilde aangaan met de VOR, is de VOR in 2020 naar de rechter gestapt.

In september 2020 heeft de kantonrechter Rotterdam geoordeeld dat de RET het tatoeagebeleid mag handhaven. Na bestudering van deze teleurstellende uitspraak heeft het bestuur van de VOR samen met de behandelende advocaten van BASE Advocaten besloten om zich niet hierbij neer te leggen. Dit vanwege de overtuiging dat het tatoeagebeleid van de RET een onacceptabele inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de COV-ers en het instructierecht van de RET als werkgever te buiten gaat. Om die reden heeft het bestuur van de VOR besloten om BASE Advocaten de opdracht te geven hoger beroep in te stellen tegen het vonnis bij het Gerechtshof te Den Haag.

Het Gerechtshof Den Haag heeft nu geoordeeld dat de door de VOR gemaakte bezwaren volkomen terecht zijn en heeft het tatoeagebeleid van de RET per direct van tafel geveegd. Het hof heeft op verzoek van de VOR verklaard dat het tatoeagebeleid in strijd is met goed werkgeverschap. Daarmee staat vast dat de COV-ers niet (langer) verplicht zijn dit beleid na te komen. De reden hiervoor is kort gezegd dat het beleid volgens het hof inderdaad een ongerechtvaardigde inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van de betreffende medewerkers.

Het was een kwestie van de lange adem, maar de VOR is zeer tevreden met het bereikte resultaat. De VOR is deze procedure begonnen (en heeft deze doorgezet) vanuit een gevoel van onrecht. Dit onrecht is nu recht gezet. Het tatoeagebeleid is van tafel.

Mocht je nog vragen hebben over deze uitspraak of de gevolgen daarvan, neem dan contact op met Henk Lansink (VOR) of met mr. Jan-Willem van Geen (BASE Advocaten).

Om de uitspraak volledig te lezen klik op deze link https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:2552

Geef een reactie

Schuiven naar boven