Steuntje in de Rug

Beste leden van de VOR,

Sinds deze middag ( 14 oktober) staat er een berichtgeving op onzeret.nl.

Het betreft “Steuntje in de rug”.

Het is niet onze gewoonte om op de voorgrond te treden naar aanleiding van een besluit dat de directie heeft genomen.
Maar het zijn onzekere financiële tijden voor het RET-personeel, onze dank aan de directie voor het besluit om al het RET-personeel een financiële steuntje in de rug te geven.
De VOR heeft al eerder in diverse overleggen met de directie, hun zorgen uitgesproken over de hoge inflatie en daaraan gekoppelde enorme prijsverhogingen.

Niet te min waren ook wij positief verrast door het directie besluit.
De VOR zal zich ten aller tijden blijven inzetten voor het personeel van de RET.
Het is mooi als er dan een besluit komt vanuit de directie waaruit waardering naar ons personeel blijkt.

Het is een directiebesluit zonder afspraak met welke bond dan ook.


Groeten,

Bestuur VOR 

Steuntje in de rug vanuit Onze RET

Het is voor veel collega’s een lastige tijd. Iedereen heeft te maken met flinke prijsstijgingen en een hogere energierekening. Het kabinet compenseert een deel van die extra kosten, maar als werkgever dragen we ook graag bij. We waarderen onze collega’s die zich elke dag inzetten om ons mooie bedrijf draaiende te houden. Daarom geeft de RET alle collega’s een steuntje in de rug.

Eenmalige uitkering €1000

Alle collega’s die op 1 november 2022 in actieve dienst zijn van de RET en vallen onder de CAO N.V. krijgen € 1000. Van dit volledige bedrag is €100 netto en €900 bruto. Parttimers ontvangen het bedrag naar rato.

Gisteren heeft de RET de vakorganisaties CAO RET NV geïnformeerd dat wij dit als bedrijf willen geven aan alle medewerkers. Vandaag hebben ook de CAO partijen in de CAO OV een akkoord gesloten over een eenmalige uitkering van €1000 bruto voor medewerkers in de CAO OV. De RET keert ook voor deze collega’s het bedrag als €100 netto en €900 bruto uit.

De uitkering wordt bij het salaris van november uitbetaald. De eenmalige uitkering telt niet mee voor je pensioenopbouw.

Tijdelijk hoger uurloon voor verkoop verlofuren

Als je extra geld nodig hebt kun je bovenwettelijke verlofuren verkopen. De RET verhoogt tijdelijk het uurloon* voor het verkopen van verlofuren naar € 30 bruto. Verdien je op peildatum 1 januari 2023 minder dan €30 bruto per uur? Dan vult de RET het verschil aan. In dat geval levert een verkocht verlof uur je dus meer op. In veel gevallen wel 50% meer.  

Een voorbeeld: Je verdient €20 bruto per uur. Je verkoopt 2 verlofuren. Je krijgt daarvoor dan 2×30 = €60 bruto uitgekeerd (ipv normaal 2×20 = €40). Deze regeling geldt vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Bovenwettelijke uren die je in 2023 krijgt tellen mee en je kunt maximaal 144 uur verkopen. De exacte details worden nog verder uitgewerkt, zodra we meer weten informeren we jullie hierover via OnzeRET.

Samen zijn we de RET! Juist in deze moeilijke tijd, waarin we zoveel vragen van onze collega’s, is het fijn om op deze manier een extra steuntje in de rug te kunnen geven.

* Bij medewerkers die vallen onder de CAO RET NV staat het uurloon op je salarisstrook. Voor medewerkers onder de CAO OV geldt het uurloon zoals staat in de CAO Artikel 3 (Definities) lid 7. Uurloon: het functieloon per maand gedeeld door 162.

Geef een reactie

Schuiven naar boven