Inzetbrief CAO 2024

Rotterdam 24 oktober 2023

Inzetbrief VOR RET NV CAO 1 januari 2024

  • Looptijd van de CAO, de VOR stelt een looptijd voor van 1 jaar.
  • Looneis, 450 euro voor elke loonschaal, of 15 % met ingang van 1 januari 2024
  • Ouderenregeling CAO 60+ geen verplichte nachten meer, tevens zou deze regeling ook voor deeltijders moeten gelden.
  • CPU, elke werknemer in ster 32 voldoet aan de gestelde voorwaarden komt in aanmerking voor de CPU.
  • Reiskosten, indexeren.
  • Ster 32* onderbrengen in huidige salarisschaal binnen de RET. Hiermee kom je de arbeidsmarkt tegemoet en maak je de RET weer voor velen een aantrekkelijke werkgever. Ook de Collega’s Exploitatie uitzicht bij goed functioneren op PPT.
  • Verlengen RVU, nader te behandelen. (Zware beroepenregeling)
    Het bestuur VOR.

Geef een reactie

Schuiven naar boven