Vooraankondiging jaarlijks afrekenen van roostervrije dagen

Geachte leden,

RET medewerkers van de afdeling Exploitatie hebben een email ontvangen betreffende een Vooraankondiging voor het jaarlijks afrekenen van roostervrije dagen.
Er zijn vragen omtrent deze email binnengekomen bij de VOR en hierbij volgt een toelichting;

Het betreft de uitwerking van een regeling die in 2021 is vastgesteld omdat veel mensen te weinig veteranen dagen of ATV dagen in hun rooster hadden staan. 
Bij een ieder waar destijds te weinig toegekend was is dit verrekend.

Nu worden de roostervrije dagen, voor het betreffende jaar vastgesteld, bij-geplust met ATV en veteranendagen. Dit zijn de dagen waar je recht op hebt. Als er teveel vrije dagen in jou rooster staan dan worden deze verrekend. Hetzelfde gaat op als er te weinig vrije dagen in je rooster staan. 

Deze regeling is terug te vinden in de WRR onder 1.9. De Werk en Rusttijden Regeling is na te lezen op Onze RET onder deze link.

Let wel dat elke email op naam is verzonden en de berekening is afgestemd op de situatie van de medewerker, deze verschilt dus per persoon.

Geef een reactie

Schuiven naar boven