Author : Patrick Verkade

Vooraankondiging jaarlijks afrekenen van roostervrije dagen

Geachte leden, RET medewerkers van de afdeling Exploitatie hebben een email ontvangen betreffende een Vooraankondiging voor het jaarlijks afrekenen van roostervrije dagen.Er zijn vragen omtrent deze email binnengekomen bij de VOR en hierbij volgt een toelichting; Het betreft de uitwerking van een regeling die in 2021 is vastgesteld omdat veel mensen te weinig veteranen dagen […]

Hoe zit het ook alweer? Afschrijven verlofuren bij ziekte.

Als u zich ziek meld gaat de regeling afschrijven ziekte uren in werking. Maar van wanneer tot wanneer telt de RET? Over welke periode? Is dit per jaar? Er is leeft nog steeds veel onduidelijkheid onder de RET medewerkers over deze tijdsafspraken. Op 24 februari 2011 is er een kennisgeving uitgegeven waarin kort enkele voorwaarden […]

Rechtbank Rotterdam acht terugbetalen volgens regeling studiekostenbeding niet nodig!

Studiekosten nietig verklaard !! De VOR informeert u over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam inzake terugbetaling van gemaakte kosten t.b.v. een gevolgde opleiding tot trambestuurder die in de regeling studiekostenbeding vastgelegd zijn. Hierbij treedt, volgens de regeling studiekostenbeding, een terugbetalingsplicht op indien de werknemer binnen een afgesproken periode, nadat de opleiding volbracht is, de […]

Regeling Verlofsparen

Wilt u extra verlof sparen voor een lange vakantie? Heeft u extra tijd nodig voor een flinke verbouwing? De regeling verlofsparen maakt het mogelijk. Met deze regeling kunt u extra en vakantiedagen sparen voor een potje met verlofuren dit u op een later moment kunt gebruiken. De wettelijke en bovenwettelijke uren vervallen volgens de CAO […]

Onderhandelaarsakkoord

Zoals jullie weten is het onderhandelaarsakkoord is definitief geworden en de hoofdpunten zijn uitgewerkt in onderstaande tekst. CAO-ONDERHANDELAARS AKKOORD RET N.V. 1 januari 2024 – 30 juni 2025 FNV Stadsvervoer, VOR, CNV Publieke Diensten, AVVverklaren hierbij dat zij op 13 december 2023 een akkoord hebben bereikt over de inhoud van de CAO RET N.V. 2024 […]

5 euro inhouding?

Waar komt de 5 euro inhouding op de loonstrook vandaan? De 5 euro inhouding op het salaris is t.b.v. Stichting Ondersteuningsfonds, afgekort STOF. Het doel van STOF is het financieel ondersteunen van RET personeel die onverhoopt in problemen zijn geraakt. Tijdens de algemene ledenvergadering is hieraan steun gegeven vanuit de VOR leden en is hiermee […]

Onderhandelaarsakkoord nieuwe cao RET N.V. bereikt!

Na een reeks van intensieve en soms inhoudelijk lastige gesprekken, hebben de RET en de vakorganisaties op woensdagmiddag 13 december 2023 een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao RET N.V. bereikt.De nieuwe cao heeft een looptijd van 18 maanden, van 1 januari 2024 tot 1 juli 2025.De huidige cao loopt op 1 januari 2024 af. Na […]

Schuiven naar boven