Author : Patrick Verkade

Hoe kunt u het beste vragen stellen aan de VOR?

Heeft u vragen of ondersteuning nodig van de VOR? Gebruik dan aub ons email adres als ingang. Zeker in de vakantieperiode is het voor u zelf van belang om via deze weg uw vraag of opmerking achter te laten. Zoals meerder RET collega’s zijn wij als VOR bestuursleden op verschillende momenten met zomervakantie. Indien u […]

Vooraankondiging jaarlijks afrekenen van roostervrije dagen

Geachte leden, RET medewerkers van de afdeling Exploitatie hebben een email ontvangen betreffende een Vooraankondiging voor het jaarlijks afrekenen van roostervrije dagen.Er zijn vragen omtrent deze email binnengekomen bij de VOR en hierbij volgt een toelichting; Het betreft de uitwerking van een regeling die in 2021 is vastgesteld omdat veel mensen te weinig veteranen dagen […]

Hoe zit het ook alweer? Afschrijven verlofuren bij ziekte.

Als u zich ziek meld gaat de regeling afschrijven ziekte uren in werking. Maar van wanneer tot wanneer telt de RET? Over welke periode? Is dit per jaar? Er is leeft nog steeds veel onduidelijkheid onder de RET medewerkers over deze tijdsafspraken. Op 24 februari 2011 is er een kennisgeving uitgegeven waarin kort enkele voorwaarden […]

Rechtbank Rotterdam acht terugbetalen volgens regeling studiekostenbeding niet nodig!

Studiekosten nietig verklaard !! De VOR informeert u over een uitspraak van de rechtbank Rotterdam inzake terugbetaling van gemaakte kosten t.b.v. een gevolgde opleiding tot trambestuurder die in de regeling studiekostenbeding vastgelegd zijn. Hierbij treedt, volgens de regeling studiekostenbeding, een terugbetalingsplicht op indien de werknemer binnen een afgesproken periode, nadat de opleiding volbracht is, de […]

Schuiven naar boven