Author : Adverschuren23

Penningmeester / ledenadministrateur VOR

Uitspraak Hoger beroep Tatoeagebeleid RET.

Hof Den Haag veegt tatoeagebeleid RET van tafel! Op 28 december jl. heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in de door de Vakorganisatie Onafhankelijk RET-personeel (VOR) ingestelde procedure tegen de RET. De zaak draaide om het tatoeagebeleid van de RET op grond waarvan de controleurs openbaar vervoer (COV-ers) geen zichtbare tatoeages mogen dragen als […]

Zware beroepenregeling vastgesteld bij RET

Beste leden van de VOR. Met blijdschap kunnen de RET en de vakbonden melden dat zij de zware beroepenregeling hebben vastgesteld. Met deze regeling, die ingaat per 1 augustus 2021, kan een deel van onze collega’s mogelijk tot drie jaar eerder met pensioen. Medewerkers die voor de regeling in aanmerking komen krijgen een uitnodiging om […]

Hoe zit het nu precies met het afschrijven van wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen/uren?

Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen Volgens de wet heb je ieder jaar recht op een minimum aantal vakantiedagen. Je hebt minimaal recht op 4 keer de overeengekomen arbeidsduur per week. Als je bijvoorbeeld 40 uur in de week werkt, dan heb je recht op (40 x 4) 160 vakantie uren per jaar. Dat komt neer op […]

Hulp bij Belasting papieren invullen

Ook dit jaar heeft Imro Davids aangegeven ons weer te willen helpen om leden, die daar om vragen, te helpen bij het invullen van de belastingformulieren. Wat u moet doen en welke gegevens hij nodig heeft kunt u hier onder lezen. U kunt Imro Davids bellen 06-10255392 (na 17:00 uur) of mailen naar: davids.imro@gmail.com Welke […]

Nieuw VOR E-mail adres!!!!!

Beste leden van de VOR. De VOR heeft vanaf heden een nieuw E-mailadres vor-rotterdam@outlook.com Hier kunt u terecht voor: Vragen aan het bestuur van de VOR Vragen aan de penningmeester Vragen m.b.t. Individuele belangenbehartiging Adres/E-mail/telefoon wijzigingen doorgeven Vragen voor de werkgroepen en OR-leden van de VOR Hiermee hopen wij u nog beter tot uw dienst […]

Uitspraak betreffende kortgeding “tekort aan roostervrijedagen in roosters van veteranen” bij de RET-NV

Rotterdam, 24 juli 2020 Beste leden van de VOR, De VOR heeft n.a.v. intern geschil inzake “te kort” aan roostervrije dagen in de roosters van de veteranen werkzaam bij de RET N.V. een rechtszaak gevoerd tegen de RET N.V.  Wij konden dit mede onderbouwen middels roosters van een collega (lid). Deze roosters hebben wij ook […]

Regeling intrekking toegekend verlof. (ivm corona crisis)

Intrekken toegekend verlof Tijdens deze coronacrisis willen sommige collega’s hun toegekende verlof intrekken. Met de vakbonden, OR en directie is overleg geweest hoe we hiermee omgaan de komende tijd. Vandaag is hierover een besluit genomen. Voor toegekend verlof dat is ingepland tussen 3 april en 1 oktober 2020 geldt het volgende: Toegekend verlof wordt in […]

Schuiven naar boven