VOR Belangengroep

Vanuit de VOR zijn er belangengroepen opgezet waar leden vragen aan kunnen stellen, problemen kunnen aangeven, een idee of opmerking kunnen achterlaten. Zoals de naam al aangeeft zijn zij ervoor om uw belangen te behartigen. De VOR leden in een belangengroep zijn gekoppeld aan een OR Lid of bestuurslid van de VOR. De belangengroepen zijn onderverdeeld in:

  • Belangengroep Bus
  • Belangengroep Metro
  • Belangengroep Techniek (in ontwikkeling)
  • Belangengroep Tram
  • Belangengroep Veilig/CVL


Belangengroep Bus:
OR lid Henk van de Meijden.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Patrick de Weijer
– Peter Benne

Belangengroep Metro:
OR lid Henk Lansink.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– John Doe
– Ton van Gelder
– Ed Spruit

Belangengroep Techniek (in ontwikkeling):
Bestuurslid Patrick Verkade
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Micheal Nuis
– Robin ’t Hoen

Belangengroep Tram:
OR lid Ton Dienaar.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Frans Barendregt
– Raymond Cats
– Saskia de Bel
– Patrick Verkade

Belangengroep Veilig:
OR lid Rene Sandifort en Willem Proper.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Andre Verweij
– Arthur de Graaf
– Leo Houtman

Schuiven naar boven