VOR Belangengroep

Vanuit de VOR zijn er belangengroepen opgezet waar leden vragen aan kunnen stellen, problemen kunnen aangeven, een idee of opmerking kunnen achterlaten. Zoals de naam al aangeeft zijn zij ervoor om uw belangen te behartigen. De VOR leden in een belangengroep zijn gekoppeld aan een OR Lid van de VOR. De belangengroepen zijn onderverdeeld in:

  • Belangengroep Algemeen
  • Belangengroep Bus
  • Belangengroep Metro
  • Belangengroep Tram
  • Belangengroep Veilig/CVL

Belangengroep Algemeen:
OR lid Peter Lafeber.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Marleen Baas
– Patrick Verkade

Belangengroep Bus:
OR lid Henk van de Meijden.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Fuat Morgul
– Leo Jacobs
– Patrick de Weijer
– Peter Benne

Belangengroep Metro:
OR lid Henk Lansink.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Aad Kempers
– John Doe
– Ton van Gelder

Belangengroep Tram:
OR lid Ton Dienaar.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Frans Barendregt
– Raymond Cats
– Saskia de Bel

Belangengroep Veilig:
OR lid Rene Sandifort en Willem Proper.
Aanspreekpunten op de werkvloer:
– Andre Verweij
– Arthur de Graaf
– Leo Houtman

Schuiven naar boven