VOR Bestuur

Peter Lafeber: Voorzitter.

Henk van der Meiden: 2e Voorzitter / eerste privacy officer/ belangenbehartiger.
Patrick Verkade: Webmaster / tweede Privacy officer.Willem Proper: IB Coördinator / CAO onderhandelaar / belangenbehartiger.
Henk Lansink: Penningmeester/ ledenadministratie / belangenbehartiger.Martin Boersma: Secretaris / belangenbehartiger.
René Sandifort: algemeen bestuurslid / belangenbehartiger.
Schuiven naar boven