Maandelijks archief december 2020

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Fout bij verwerken belastingvoordeel vakbondscontributie?

Rectificatie op eerder bericht.

In een eerder bericht spraken wij nog van een fout, wat in eerste instantie ook zo door PBeheer werd erkend nu blijkt dat het toch goed is zie onderstaand bericht overgenomen van Onze RET  

“Bij een groot aantal collega’s staat deze maand de vakbondscontributie van het afgelopen jaar op de loonstrook. Dit ziet er anders uit dan voorheen, maar de verrekening blijft hetzelfde.

Vorige jaren zag je op je loonstrook dat de contributie werd ingehouden op het belastbaar loon en onbelast werd uitbetaald. Daarmee krijg je fiscaal voordeel.

Op de loonstrook nu lijkt het alsof de contributie bruto wordt ingehouden. Dat is niet zo. Het bedrag wordt in mindering gebracht op het brutoloon, maar niet daadwerkelijk ingehouden. Dit kun je zien doordat het bedrag niet in de kolom ‘betaling’ is opgenomen. Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met de afdeling p-beheer via pbeheer@ret.nl. Of telefonisch via 010-4476200. Zij zijn bereikbaar tussen 10.00 – 11.00 uur en 13.00 – 14.00 uur.”

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Nieuw VOR E-mail adres!!!!!

Beste leden van de VOR.

De VOR heeft vanaf heden een nieuw E-mailadres

vor-rotterdam@outlook.com

Hier kunt u terecht voor:

  • Vragen aan het bestuur van de VOR
  • Vragen aan de penningmeester
  • Vragen m.b.t. Individuele belangenbehartiging
  • Adres/E-mail/telefoon wijzigingen doorgeven
  • Vragen voor de werkgroepen en OR-leden van de VOR

Hiermee hopen wij u nog beter tot uw dienst te zijn.

Met vriendelijke groet, bestuur VOR

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Bericht gezamenlijke vakbonden.

De gezamenlijke vakbonden, die voor u de CAO onderhandelingen voeren, willen u doormiddel van dit schrijven u op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken.

Adverschuren23 doorAdverschuren23

Nieuwsbrief 1-12-2020

Lees hieronder de laatste nieuwsbrief.

Voorwoord voorzitter VOR. Als ik dit voorwoord schrijf zitten we midden in een Corona-crisis. Vanuit de VOR volgen wij de ontwikkelingen op de voet, met name wat dit betekent voor de collega’s en organisatie.