Diversen

Verzuim en inhouden vakantie-uren

Er zijn vragen gesteld omtrent het inhouden van vakantie uren bij ziekte. Mag dit wel? Kan dit zomaar? In het verleden zijn er afspraken gemaakt omtrent ziek zijn, het 100% doorbetalen van het salaris en het inhouden van vakantie uren tijdens ziekte. Alle afspraken zijn opgenomen in de CAO destijds en hier ook terug te […]

CAO-NV onderhandelingen

Binnenkort starten de overleggen t.b.v. de komende CAO afspraken voor de NV. De VOR is zich zeer bewust van de stijgende prijzen en kosten in levensonderhoud en zet zich hiervoor in. Naast loongroei zijn er meerdere onderwerpen die interessant kunnen zijn om op de CAO tafel te bespreken. Denk aan diensten en rooster afspraken, rusttijden, […]

Schuiven naar boven