5 euro inhouding?

Waar komt de 5 euro inhouding op de loonstrook vandaan?

De 5 euro inhouding op het salaris is t.b.v. Stichting Ondersteuningsfonds, afgekort STOF.

Het doel van STOF is het financieel ondersteunen van RET personeel die onverhoopt in problemen zijn geraakt. Tijdens de algemene ledenvergadering is hieraan steun gegeven vanuit de VOR leden en is hiermee de keuze gemaakt vanuit de VOR en alle vakbonden gezamenlijk om hieraan mee te werken, samen met de RET directie.

De 5 euro inhouding is bruto, en gebeurt één maal per jaar. Eénmalig is er een bijdrage van rond de 3 euro en 50 cent per jaar t.b.v. RET Collega’s in nood.

Meer informatie over STOF, het doel en werkwijze kunt u nalezen op de deze link van ONZE RET.

Schuiven naar boven