Regeling Verlofsparen

Wilt u extra verlof sparen voor een lange vakantie? Heeft u extra tijd nodig voor een flinke verbouwing? De regeling verlofsparen maakt het mogelijk. Met deze regeling kunt u extra en vakantiedagen sparen voor een potje met verlofuren dit u op een later moment kunt gebruiken. De wettelijke en bovenwettelijke uren vervallen volgens de CAO na 5 jaar. De regeling verlofparen maakt het mogelijk om deze uren in het verlofspaarfonds te zetten en op een ander tijdstip te verzilveren.

Lees alle voorwaarden van de Regeling Verlofsparen na op onze RET via deze link

Geef een reactie

Schuiven naar boven