Belastingvoordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

MS62 webmaster doorMS62 webmaster

Belastingvoordeel voor Vakbondsleden (Vakbondscontributie)

Beste Leden van de VOR

Belasting voordeel voor Vakbondsleden (V akbondscontributie)

Beste leden, naar aanleiding van de salarisstrook van december zijn ons weer vragen gesteld over de verschijning van tweemaal € 90, of € 108 (afhankelijk of u per maand betaald of per jaar)
onder vermelding van ” 08 FAP VAKBOND CONT.”
De medewerker kan ervoor kiezen om in aanmerking te komen voor een onbelaste en premievrije vergoeding van de vakbondscontributie.

Het fiscale voordeel dat via deze regeling kan worden gehaald hangt af van de hoogte van de contributie en het inkomen van de medewerker.

Hoe werkt dit:
Uw jaarlijkse contributie aan de vakbond bijvoorbeeld € 108,00 wordt in de maand december als Fiscale Aftrekpost (FAP) in mindering gebracht op uw belastbaar inkomen, wat betekent dat u minder loonheffing verschuldigd bent.
Omdat het gaat om een fiscale aftrekpost, kunnen we dit bedrag niet zomaar van het brutosalaris afhalen, daarom wordt er eveneens een netto correctie element van deze € 108,00 bijgeschreven. Het lijkt dus of er (bijna) niets met uw vakbondscontributie (€ 108,00) en uw salaris is gebeurd. Wat wel gebeurd is dat uw bruto salaris met € 108,00 is verlaagd om minder premies te betalen, hetgeen voor u voordeel oplevert.

(Het kan zijn dat de bedragen afwijken van boven gesteld voorbeeld dit heeft te maken met hoeveel contributie dit afgelopen jaar betaald heeft inclusief december.)

Hopelijk geeft deze uitleg u wat meer duidelijkheid. Met vriendelijke groet,
Ad Verschuren penningmeester VOR

Over de auteur

MS62 webmaster

MS62 webmaster administrator

Dit artikel is geschreven door het webbeheer van MS62.nl in opdracht van de VOR.