Zware beroepenregeling vastgesteld bij RET

Beste leden van de VOR.

Met blijdschap kunnen de RET en de vakbonden melden dat zij de zware beroepenregeling hebben vastgesteld. Met deze regeling, die ingaat per 1 augustus 2021, kan een deel van onze collega’s mogelijk tot drie jaar eerder met pensioen. Medewerkers die voor de regeling in aanmerking komen krijgen een uitnodiging om zich aan te melden voor een pensioengesprek.

Maximaal drie jaar eerder stoppen.

De medewerkers die gebruikmaken van de zware-beroepenregeling krijgen een uitkering van 22.164 euro bruto per jaar tot zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Het bedrag wordt jaarlijks bijgesteld aan de hand van wijzigingen in de AOW-uitkering. De regeling geldt voor medewerkers in de CAO RET NV die minstens tien jaar bij de RET een zwaar beroep uitoefenen en tussen nu en 2025 maximaal drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd zitten. Voor medewerkers die vallen onder de cao OV wordt na de zomer het overleg weer opgestart tussen de cao-partijen over een regeling vervroegd uittreden. Zodra hierover meer bekend is informeren we je.

Met de stadsvervoersector is vastgesteld wat een ‘zwaar beroep’ is. Er is een lijst vastgesteld met deze <functies>, denk daarbij aan functies met avond-/nachtdiensten en/of een uitvoerende technische functie.

Persoonlijk inzicht.

Medewerkers kunnen zelf kiezen of zij drie, twee of één jaar voor de AOW- gerechtigde leeftijd gebruik willen maken van de regeling. Het bedrag dat zij van de RET ontvangen, kunnen zij eventueel aanvullen met het eerder laten ingaan van het ABP-pensioen. Iedereen die in aanmerking komt en interesse heeft in de regeling wordt uitgenodigd voor een persoonlijk pensioengesprek met Marja Boon. We willen dat medewerkers met de hoogste leeftijd als eerste de gelegenheid krijgen op een pensioengesprek. Medewerkers in een zwaar beroep die in 2022 en 2023 de aow-gerechtigde leeftijd bereiken hebben daarom al een uitnodiging voor een pensioengesprek ontvangen. Als deze groep geweest is komen jaargangen 2024 en 2025 aan de beurt, daarna 2026, 27 en 2028. Wie echt deel wil nemen aan de regeling doet minimaal een half jaar van tevoren een aanvraag.

Vanaf medio september kunnen medewerkers zich formeel aanmelden. We laten je uiteraard nog weten hoe dit in z’n werk gaat. De medewerker wordt in ieder geval geacht zijn resterende verloftegoed te hebben opgenomen zodra hij/zij uit dienst gaat, tenzij de dienst dit niet toelaat. In dat geval wordt het resterende verloftegoed uitbetaald.

Mogelijk maximum deelnemers.

Eind april is een enquête uitgestuurd naar alle medewerkers die in aanmerking komen. 90% van deze medewerkers gaf aan interesse te hebben. Interesse betekent natuurlijk nog niet dat iedereen ook daadwerkelijk zal deelnemen. De financiële gevolgen van deelname aan zo’n regeling zijn namelijk voor iedereen anders en pas wanneer je het hele plaatje kent, kan je een zorgvuldig besluit nemen.

In totaal komen tot en met 2025 zo’n 500 collega’s in aanmerking voor deze regeling. Dat zijn er heel veel. Voor sommige afdelingen is de extra uitstroom goed op te vangen, maar als alle monteurs of bestuurders tegelijk met pensioen gaan hebben we wel een probleem. Daarom bekijken de RET en vakbonden gezamenlijk of een mogelijk maximum aantal deelnemers per jaar of per afdeling nodig is. Hierover verwachten we in september duidelijkheid te hebben. Zodra dit duidelijk is kunnen medewerkers die dat willen een aanvraag doen. Op dit moment worden al extra inspanningen gedaan om nieuwe medewerkers te werven en op te leiden. De RET zet zich maximaal in om zoveel mogelijk medewerkers te kunnen laten deelnemen aan de regeling.

Lijst “zware beroepen” functies:
Autobuschauffeur (CAO RET NV) Trambestuurder Servicemedewerker Metrobeambte Metrobestuurder
Medewerker Toezicht
Controleur Openbaarvervoer OV-surveillant
Monteur Metro
Monteur Bus
Monteur Componenten
Medewerker Reiniging Mat
Monteur Tram
Hoofdmonteur Technische Automatisering Monteur Railtechniek
Verkeersleider Metro Beveiligingsbeambte
Dienstleider Veiligheidstoezicht
Machinist
Medewerker Reizigersinformatie
Sectiechef Veiligheid
Teamchef
Dienstleider Techniek Eiland Monteur Technische Automatisering Monteur Schade
Chef Verkeersleiding
Opleider I&T metro
Coördinator Trouble Shoot
Medewerker Exploitatie Kwaliteitsmedewerker Exploitatie Meewerkend Voorman Reiniging Materieel Teamchef Railtechniek
Verkeersleider Bus Verkeersleider Bus/Tram Coördinator-Controleur Ov COV/DLVTZ
Monteur Bovenleiding Monteur Tractie Werkmeester

Geef een reactie

Schuiven naar boven